Dr. Damir Jelušić

Jedan od vodećih stručnjaka implantologije i dentalne medicine u Hrvatskoj

2001. godine osnovao je Dentalnu polikliniku dr. Jelušić, danas, priznatu ustanovu u ovom dijelu Europe, specijaliziranu u području implantologije i parodontologije.

Potpredsjednik je implantološke sekcije Hrvatskog parodontološkog društva (HPD) te član više domaćih i međunarodnih implantoloških udruženja: European Association of Osseointegration (EAO), International Congress of Oral Implantologist (ICOI), Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju (HDDI).

Diplomirao je na studiju dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a specijalizaciju iz parodontologije završio na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Na istom je fakultetu 2014. godine doktorirao na temu „Prosudba kvalitete i kvantitete dobivene kosti uporabom bifaznog β-trikalcijfosfata/hidroksilapatita pri podizanju dna sinusa“.

Prva radna iskustva počeo je stjecati po završetku studija u obiteljskoj ordinaciji dentalne medicine u Kastvu. Fokusirajući se od samih početaka na područje dentalne implantologije, stručno usavršavanje nastavlja pohađajući dvogodišnji program edukacije Master of Implantology u Branemark centru u Italiji. Tijekom godina je pohađao gotovo sve važnije edukacijske programe za sve značajnije implantacijske sustave, kao što su Astra Tech, Nobel Biocare, 3i, Friatec i Straumann ITI, čime postaje jedan od najpriznatijih implantologa na području Hrvatske.

Sudjelovanjem na brojnim kongresima i seminarima iz implanto-protetske rehabilitacije diljem svijeta u zadnjih 15 godina, dr. Jelušić je dodatno učvrstio poziciju Poliklinike kao referentnog centra u području dentalne implantologije.

Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja implantologije te predavač na domaćim i inozemnim kongresima.

Vrhunski stručnjak u području implantologije i parodontologije te član više domaćih i međunarodnih implantoloških udruženja.