Koštana regeneracija kirurška je metoda kojoj je cilj povećanje koštane strukture i volumena kosti kako bi se stvorili preduvjeti za naknadnu ugradnju implantata.

 

Vođena regeneracija kosti

Regeneracija kosti koristi se u slučajima nedostatka kosti, bez obzira radi li se o nadomjestku jednog, više ili svih zubi u čeljusti.

Vođena regeneracija kosti temelji se na upotrebi specijaliziranih materijala (koštani zamjenski materijali) i metoda, pri čemu dolazi do urastanja i zamjene tih materijala sa samom kosti. Proces koštane regeneracije, ovisno o vrstama materijala i metoda, traje od 4 do 6 mjeseci, nakon čega se nastavlja terapija ugradnjom implantata.

 

Neki od načina regeneracije koje koristimo

Prezervacija alveole

Način regeneracije kosti koju koristimo nakon vađenja zuba. Pretpostavlja stavljanje zamjenskog koštanog materijala u šupljinu koja nastaje vađenjem korijena zuba. Ovim načinom stvaramo bolje i sigurnije pretpostavke za naknadnu ugradnju implantata te smanjujemo i preveniramo biološki gubitak kosti nakon vađenja.

Segmentna regeneracija

Najčešće predstavlja proširenje vrlo uskog koštanog grebena, kako bi mogli ugraditi implantat, sačuvati susjedne prirodne zube te estetski i funkcionalno nadomjestiti zub ili zube koji nedostaju. Postoji više tehnika regeneracije grebena, ovisno o materijalima koji se koriste i volumenu kosti koji treba nadoknaditi.

Sinus lift

Predstavlja vrlo efikasan način regeneracije kosti u situacijama većeg gubitka kosti u bočoj, stražnjoj zoni gornje čeljusti. Metoda pretpostavlja operativni zahvat pri kojemu kroz mali prozorčić na kosti sinusa, u dno sinusa ugrađujemo zamjenski materijal koji se naknadno pretvara u kost, čime se podiže dno sinusa.